Diary

<
>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
          1 2
3 4Y5 & Y6 Stratford Library a.mY5 & Y6 Stratford Library a.m 5 6 7 8 9
10Y1 Museum of ChildhoodY1 Museum of Childhood 11TFL VisitorTFL Visitor 12 13 14 15 16
17Y1 Discover CentreY1 Discover Centre 18Y3 Stratford Theatre - Sleeping BeautyY3 Stratford Theatre - Sleeping Beauty Y2 Stratford Circus - The GruffaloY2 Stratford Circus - The Gruffalo 19Festive Lunch and Christmas Jumper DayFestive Lunch and Christmas Jumper Day 20 21EYFS Nativity AssemblyEYFS Nativity Assembly 22 23
24Christmas HolidayChristmas Holiday 25Christmas HolidayChristmas Holiday 26Christmas HolidayChristmas Holiday 27Christmas HolidayChristmas Holiday 28Christmas HolidayChristmas Holiday 29Christmas HolidayChristmas Holiday 30Christmas HolidayChristmas Holiday
31Christmas HolidayChristmas Holiday